Cung cấp chi tiết thiết kế mặt bằng condotel The Arena, cơ cấu các loại diện tích căn hộ, phân tích view chi tiết cho từng tòa, từng căn.

Ảnh đại diện mặt bằng tòa Light The Arena
Ảnh đại diện mặt bằng tòa Sea The Arena
Ảnh đại diện mặt bằng tổng quan
Ảnh đại diện mặt bằng tòa Sea The Arena
Ảnh đại diện mặt bằng tòa Light The Arena